Үнэ тариф

07.10 2013
2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 5 Mbps
19 999₮ 29 999₮ 39 999₮ 49 999₮
Дурын өдрөө сунгалтаа хийж тухайн хугацаандаа хязгааргүй хэрэглээрэй
Модемны үнэ = 25 000₮ /1 удаа/