Үнэ тариф

07.10 2013
1 Mbps2 Mbps3 Mbps
165 000₮275 000₮418 000₮
4 Mbps5 Mbps
561 000₮693 000₮

Холболтын төрөлХолболтын зардалТайлбар
Шилэн кабель330 000₮200 м дотор 330 000₮
200 м-ээс дээш бол
100 м тутамд 80 000₮ нэмэгдэх