Үнэ тариф

07.10 2013
1 Mbps2 Mbps3 Mbps
70 800₮141 600₮212 400₮
4 Mbps5 Mbps6 Mbps
283 200₮354 000₮424 800₮

Холболтын төрөлХолболтын зардалТайлбар
Шилэн кабель330 000₮200 м дотор 330 000₮
200 м-ээс дээш бол
100 м тутамд 80 000₮ нэмэгдэх
UTP кабель45 000₮/дотор/, 60 000₮ /гадна/100 м дотор

Суурин модем /SPON/100 000₮