Урамшуулал

07.10 2013

1. Шинэ хэрэглэгчийн урамшуулал

Шинэ хэрэглэгч болсон тохиолдолд эхний 1 сарын төлбөрийг 50% чөлөөлж хэрэглээний хязгааргүй интернэтийн үйлчилгээ авах боломжтой.

2. Шинээр хэрэглэгч болоход

Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирж гэрээ байгуулна. Интернэтийн холболтыг гэрээ байгуулсан өдөрт нь батгаан гүйцэтгэнэ. Холболтын хураамж 0 төгрөг.