Үндэсний дата центер танин мэдэхүйн сургалт аялал

06.27 2013