Нийслэлийн 68-р цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд Биеийн тамирын иж бүрэн тоглоом бэлэглэлээ...

06.27 2013