Албан байгууллага - Gold (1-4 компьютер)

 • Технологи
 • Үнэ тариф
 • Давуу талууд
 • Урамшуулал

Шилэн кабель /Shared/

Их хэмжээний мэдээллийг шилэн кабелиар алс зайд, алдагдалгүй, өндөр хурдаар дамжуулах боломжтой тул орчин үеийн сүлжээний дамжуулах систем, магистраль хэлхээнд өргөн ашиглаж байна. Шилэн кабель нь бусад дамжуулагчаас илүү хол зайд, илүү хурдтайгаар, илүү найдвартайгаар мэдээллийг дамжуулдаг. Бусад кабель утсаар мэдээлэл дамжуулахад тодорхой түвшинд хүрээд зогсдог бол шилэн кабелиар мэдээлэл дамжуулах зурвасын өргөн нь хязгааргүй байдаг.

1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps
33 000₮ 44 000₮ 77 000₮
4 Mbps 5 Mbps Холболт
110 000₮ 143 000₮ 187 000₮
Холболтын төрөл Холболтын зардал Тайлбар
Шилэн кабель 330 000₮ 200 м дотор 330 000₮
200 м-ээс дээш бол
100 м тутамд 80 000₮ нэмэгдэх
UTP кабель 45 000₮/дотор/, 60 000₮ /гадна/ 100 м дотор
Суурин модем /SPON/ 100 000₮
 • 24 цагийн байнгын интернэт
 • Дамжуулах зай хол
 • Тоон системтэй тул өгөгдөл алдагдах, хурд унах аюулгүй
 • Цахилгаан соронзон орны нөлөөлөлд ордоггүй
 • Олон үйлчилгээ зэрэг явуулах боломжтой
 • Газардуулга хийгдэхгүй, цахилгаан тэжээл хэрэглэхгүй
 • Гадаад орчноос сайн хамгаалагдсан бүтэцтэй


Шүүлтүүртэй програм хангамжийг санал болгох

Интернэт кафед интернэтийн үйлчилгээ авч буй тохиолдолд +18-аас дээш насны контент руу хандах хандалтыг хязгаарлах боломжтой үйлчилгээг санал болгож байна.

Хэрэв та тус үйлчилгээг авахыг хүсвэл манай үйлчилгээний төвд хандана уу.

1. Интернэтийн үйлчилгээ ашиглаж байгаа байгууллага төлбөрөө дараах нөхцөлөөр төлсөн нөхцөлд:

Урамшуулалын нөхцөл Хөнгөлөлтийн хэмжээ
3 сарын төлбөрөө
нэг дор төлбөл
10%
6 сарын төлбөрөө
нэг дор төлбөл
15%
9-с дээш сараар төлбөрөө
нэг дор төлбөл
20%

2. Нэмэлт урамшуулал

Шинээр PLATINUM 5мб-ээс дээш хурдтай үйлчилгээ авсан албан байгууллагын 1 ажилтанд 6 сарын туршид SPON үйлчилгээний 2Mb хурдтай интернэтийн үйлчилгээ бэлэглэх.

Технологи

 • EPON технологи
 • GPON технологи
 • Шилэн кабелийн технологи

Шилэн кабелийн холболтын хамгийн орчин үеийн, хамгийн дэвшилтэт EPON (Ethernet Passive Optical Network) технологи нь өндөр нягтрал, бага алдагдалтайгаар өргөн зурваст мэдээллийг дамжуулдаг, нэг шугамаар олон төрлийн мэдээллийн сүлжээ үүсгэх боломжтой технологи юм. Энэхүү технологи нь 20 км хүртэл зайд шилэн кабелийн салаалагч ашиглан 1 секундэд 1.25 Гигабит хүртэл мэдээллийг дамжуулах боломжийг олгодог.

EPON технологиор хэрэглэгчдэд “Download” – 1.25Gbps, “Upload” – 1.25Gbps хүртэлх хурдтай интернэтийг хүргэх боломжтой.

Тус технологийг ашиглан хэрэглэгчид нэг шугамаар сүүлийн үеийн олон сувгийн тоон телевиз /HDTV/ үзэх, интернэтэд өндөр хурдаар холбогдох, тоон телефон утсаар ярих гурвалсан үйлчилгээг авч чадна.

EPON технологийн давуу талууд:

 • “Download” – 1.25Gbps, “Upload” - 1.25Gbps хүртэл хурдаар интернэтэд холбогдох боломжтой.
 • Мэдээллийг 20 километр хүртэл зайд хамгийн бага алдагдал, өндөр нягтралтайгаар өргөн зурваст дамжуулна. /DSL – 5 km, Ethernet – 0.1 km/
 • Нэг шугамаар гурвалсан үйлчилгээ зэрэг авах боломжтой.

GPON (Gigabit Passive Optical Network) технологи нь EPON технологитой мөн адил шилэн кабелийн холболтын хамгийн орчин үеийн, хамгийн дэвшилтэт технологи бөгөөд өндөр нягтрал, бага алдагдалтайгаар өргөн зурваст мэдээллийг дамжуулдаг, нэг шугамаар олон төрлийн мэдээллийн сүлжээ үүсгэх боломжтой технологи юм.

GPON технологийг нэвтрүүлснээр хэрэглэгч нарт “Download” – 2.5Gbps, “Upload” – 1.25Gbps хүртэлх хурдыг хүргэх боломж бүрдэж байна. Мөн тун удахгүй 10Gbps хүртэлх хурдыг авах боломжтой бөгөөд бид нэг шугамаар сүүлийн үеийн олон сувгийн тоон телевиз /HDTV/ үзэх, интернэтэд өндөр хурдаар холбогдох, тоон телефон утсаар ярих гурвалсан үйлчилгээ болон хяналт, хамгаалалтын систем, видео конференц болон интернэтийн бүхий л нэмэлт үйлчилгээг авч чадна.

GPON технологийн давуу талууд:

 • “Download” – 2.5Gbps, “Upload” - 1.25Gbps хүртэл хурдаар интернэтэд холбогдох боломжтой
 • Мэдээллийг 20 километр хүртэл зайд хамгийн бага алдагдал, өндөр нягтралтайгаар өргөн зурваст дамжуулна
 • Нэг шугамаар гурвалсан үйлчилгээ + IP –д суурилсан нэмэлт үйлчилгээ зэрэг авах боломжтой

Шилэн кабелийн технологи гэдэг нь тоон сигналыг гэрлийн долгион болгон хувиргаж гэрлийн импульсийг ашиглаж мэдээллийг дамжуулдаг. Их хэмжээний мэдээллийг шилэн кабелиар алс зайд, алдагдалгүй, өндөр хурдаар дамжуулах боломжтой тул орчин үеийн сүлжээний дамжуулах систем, магистраль хэлхээнд өргөн ашиглаж байна.

Шилэн кабель нь жирийн металь кабелийг бодвол дараах давуу талуудтай. Үүнд:

 • Дамжуулах зай хол
 • Тоон системтэй тул өгөгдөл алдагдах, хурд унах аюулгүй
 • Цахилгаан соронзон орны нөлөөлөлд ордоггүй
 • Олон үйлчилгээ зэрэг явуулах боломжтой
 • Газардуулга хийгдэхгүй, цахилгаан тэжээл хэрэглэхгүй
 • Гадаад орчноос сайн хамгаалагдсан бүтэцтэй